Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 327

data

1414 abril 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Dol?a Riera, hereva de Guillem San? i Pere Soler Riquer de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Dol?a, esposa del difunt Bernat Riera, filla i hereva de Guillem San?, estableix a Pere Soler Riquer de Moia una feixa de terra ubicada al lloc anomenat la Rabassa, prop del moli del mas Planella a canvi de 12 diners anu

notari

Pere Joan Argemi, notari de Moia

testimonis

Bonanat Ventaiol. Antoni Puigvert de Moia

poblacio

mides

Moia 40 x 25 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio