Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 328

data

1414 agost 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida, hereva de Bernat San? i Bernat Casagemes de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Margarida, filla i hereva de Bernat San? del carrer superior de Moia, amb consentiment del seu marit Guillem Oller de Moia, estableix a Bernat Casagemes de Moia, 2 peces de terra ubicades al lloc anomenat Casal de Fre de

notari

Pere Joan Argemi, notari de Moia

testimonis

Pere Vilavendrell, prevere beneficiat de Moia. Tristan Vila, teixidor de panys de Moia

poblacio

mides

Moia 50 x 31 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio