Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 269

data

1389 juliol 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Arnau Soler de Terrades de Sant Feliu de Rodors

tipologia

Testament

regest

Testament d'Arnau soler de Terrades, originari del mas Soler de Terrades de Sant Feliu de Rodors, resident a Moia. Anomena marmessors a Pere Ferrerons, nebot seu. Bonanat Parer i a la seva esposa Margarida.

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Jaume Casaldaliga. Pere Carrio. Pere Feu. Bernat Gerard de Moia. Jaume Almussarra, resident a Perpinya.

poblacio

mides

Moia 50 x 47 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio