Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 283

data

1400 mar? 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Alsegura i Pere Moratona de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Jaume Alsegura de Moia, estableix a Pere Moratona de Moia, una pe?a de vinya i 2 feixes contig?es de blat ubicades a la costa del camp de Luyes de Moia pel cens anual de 30 sous.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Pere Soler, teixidor de panys. Pere Mujalt, teixidor de panys de Moia

poblacio

mides

Moia 52 x 27 cm

observacions

Les peces de terra son alous de l'esglesia de Moia
Tornar al llistat

administracio