Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 285

data

S.XV

dataTrasllat

NULL

actuants

La confraria de Santa Maria de Moia i Pere Cladelles

tipologia

Venda de censal mort

regest

Venda d'un censal de 8 sous anuals a la confraria de Santa Maria de Moia. El censal es establert sobre els bens de Pere Cladelles

notari

Guillem Font, notari de Barcelona

testimonis

Bartomeu Coll

poblacio

mides

Moia 30 x 46 cm

observacions

Es tracta d'un fragment de document. Manca el principi i la meitat dreta, per tant la interpretacio es incompleta.
Tornar al llistat

administracio