Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 286

data

1400 febrer 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Puigcasat, prevere de Moia i Francesc Pla de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Joan Puigcasat, prevere beneficiat de l'altar de Sant Marti de l'esglesia de Moia, administrador dels aniversaris institu?ts per Pere Oms, rector de Moia, estableix a Francesc Pla, alias Arguilagars, unes peces de terra

notari

Jaume d'Arguilagars, notari de Moia

testimonis

Berenguer Coma, prevere beneficiat de Moia. Jaume Soler, rector de Rodors.

poblacio

mides

Moia 55 x 35,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio