Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 288

data

1401 agost 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Rabassa, sabater i Pere Mercer de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Rabassa, sabater, com a procurador dels bens de la seva esposa Margarida, filla de la familia Granoya de Moia, ven un hort ubicat al lloc anomenat Font de la Gracudina a Pere Mercer, alias Bruch, de Moia, pel preu d

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Arnau Manyosa, notari reial. Bonanat Bosch de Moia

poblacio

mides

Moia 43 x 32 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio