Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 312

data

1408 maig 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Sorell i Arnau Batet de Moia

tipologia

Venda de botiga

regest

Bernat Sorell de Moia, marit d'Eulalia, filla i hereva de Pere Pla de Moia, ven a Arnau Batet de Moia una botiga coberta amb lloses ubicada a la pla?a de Moia pel preu d'onze sous.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bartomeu ancla, artesa. Berenguer Tabors de Moia

poblacio

mides

Moia 52 x 36,5 cm

observacions

Aquesta botiga es troba establerta als hereus de Bernat San? que paguen anualment un cens de 4 sous i 6 diners
Tornar al llistat

administracio