Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 313

data

1408 juliol 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Clara, vidua de Jaume Passarell de Santpedor i Jaume Sorts de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Clara, vidua de Jaume Passarell de Santpedor, ven a Jaume Sorts de Moia, 2 feixes de terra ubicades al lloc anomenat Les Eres de Moia pel preu de 6 lliures i 1 sous

notari

NULL

testimonis

Francesc Rossella, mercader. Guillem Fabrica de Santpedor

poblacio

mides

Moia 37 x 32 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio