Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 316

data

1409 juliol 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Torcasell, rector de Moia i Berenguer Elies Cabota

tipologia

Establiment de terres

regest

Joan Torcasell, rector de Moia, administrador de la capella de Sant Jaume de Moia, estableix a Berenguer Elies Cabota de Moia una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat Cors de Moia que Ramon Planella va cedir al benefic

notari

Pere Bargall, prevere de Moia

testimonis

Jaume Arguilagars. Antoni Muntaner, preveres de Moia

poblacio

mides

Moia 54,5 x 34 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio