Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 319

data

1412 febrer 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Bach, prevere de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Ramon Bach, prevere beneficiat del benefici de Sant Pere de Salavert, juntament amb altres preveres, venen en encant public unes peces de terra ubicades a Moia

notari

NULL

testimonis

Berenguer Ribes. Berenguer Puigdomenech. Jaume Arguilagars, preveres de Moia

poblacio

mides

Moia 57 x 31 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio