Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 320

data

1412 juliol 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Roca, mercader de Manresa i Bernat Pla, paraire de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Jaume Arguilagars, prevere de Moia, procurador de Bernat Roca, alias Santaman?, mercader de Manresa, fill de Bonanat Santaman? de Moia, estableix a Bernat Pla, paraire de llana de Moia, 2 feixes de terra ubicades al lloc

notari

NULL

testimonis

Berenguer Elies. Pere Joan Oller de Moia

poblacio

mides

Moia 44 x 29 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio