Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 321

data

1412 novembre 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Cuc i el seu fill Pere d'Angles

tipologia

Donacio de bens

regest

Pere Cuc, propietari del mas Cuc d'Angles i la seva esposa Margarida, donen al seu fill Pere, amb motiu del seu casament el mas Cuc

notari

Ramon Tuffarer, notari d'Angles

testimonis

Dalmau Rovira, batlle. Bernat Mansio. Francesc Ravell d'Angles

poblacio

mides

Angles 31 x 42 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio