Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 349

data

1423 febrer 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Violant, vidua de Pere Planella i el seu fill Roger Planella de Moia

tipologia

Donacio de bens

regest

Violant, vidua del difunt Pere Planella, senyor de Castellnou de la Plana, fa donacio de tots els seus bens al seu fill Roger Planella

notari

Guillem Font, notari de Moia

testimonis

Bonanat Ventaiol. Nicolau Sola, paraire de llana de Moia. Joan Sabadell, de Castellnou de la Plana

poblacio

mides

Moia 58 x 46 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio