Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 350

data

1424 desembre 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Bembe, esposa de Jaume Roig de Vic i Pere Vilater?ana de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Jaume Roig, cuireter de Vic i Pere Conamines de Moia, procuradors de Bembe, alias Joana, esposa de Jaume Roig, venen a Pere Vilater?ana diverses peces de terra erma ubicades al lloc anomenat Argemira de Moia pel preu de

notari

Joan Font, notari de Moia

testimonis

Jaume Roig, Pere Conamines. Francesc Soler Riquer i altres de Moia

poblacio

mides

Moia 57 x 55 cm

observacions

El doc. Du cosit a la seva part inferior dues apoques de pagament. Les terres tenen establerts un cens de dos capons a l'esglesia de Moia
Tornar al llistat

administracio