Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 351

data

1425 febrer 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida, hereva de Bernat San? i Francesc Casolivera de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Margarida, esposa de Guillem Oller de Barcelona, pero resident a Moia, hereva dels bens de Bernat San? de Moia, estableix a Francesc Casolivera de Moia 2 horts ubicats prop del torrent del Salt pel cens anual de 2 sous

notari

Guillem Font, notari de Moia

testimonis

Pere Soler Riquer. Valenti Arola de Moia. Berenguer Sala de Sant Feliuet de Terrassola.

poblacio

mides

Moia 59 x 49 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio