Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 352

data

1425 maig 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Manola de Sant Joan d'Olo i Berenguer Centias sobiranes de Sant Feliuet de Terrassola

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Manola i els seus de Sant Joan d'Olo, venen un censal mort de 16 sous i 6 diners anual de pensio, establert sobre unes bordes anomenades Els Horts de Sant Joan d'Olo a Berenguer Centies Subiranes de Sant Feliuet de

notari

Joan Puigcasat, rector de Santa Maria d'Olo

testimonis

Francesc Sala de Sant Esteve, parroquia d'Olo i Salvador Centies de Sant Salvador de Terrassola

poblacio

mides

Sant Joan d'Olo 68 x 69 cm

observacions

Sembla que aquestes bordes havien estat venudes previament per Berenguer Centies a Pere Manola.
Tornar al llistat

administracio