Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 355

data

1428 agost 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Arnau d'Amer i Jaume Valls de Sant Julia de Llor

tipologia

Venda d'un mas

regest

Pere Arnau Figuer, sabater, originari d'Amer pero resident a Sant Celdoni, propietari del mas Colell de Sant Julia de Llor, ven a Jaume Valls de la mateixa parroquia el mas Colell pel preu de 20 lliures

notari

Pere Cos, notari de Girona

testimonis

NULL

poblacio

mides

Sant Julia de Llor 48 x 40 cm

observacions

La propietat util del mas sembla ser del monestir de Santa Maria d'Amer.
Tornar al llistat

administracio