Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 331

data

1416 juliol 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Gilabert Rovira de Rodors i Pascuala Guardiola d'Artes

tipologia

Venda de cases

regest

Gilabert Rovira, originari del mas Rovira de Rodors ven a Pascuala, vidua de Bernat Guardiola d'Artes i al seu fill Rafel, una casa amb pati ubicada al suburbi fora muralles de Moia. La casa te un cens establert de 4 sou

notari

Joan Puigcasat, notari de Moia

testimonis

Pere Balners de Moia i Jaume Datzira de Marfa.

poblacio

mides

Moia 48,5 x 28 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio