Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 333

data

1417

dataTrasllat

NULL

actuants

Maria, vidua de Bartomeu Colell de Balanya

tipologia

Donacio de bens

regest

Maria, esposa del difunt Bartomeu Colell de Balanya, fa donacio del mas Soler de Sant Pere de Marfa al seu fill Joan Colell

notari

NULL

testimonis

Bartomeu Boladeres de Ferrerons

poblacio

mides

Marfa 41 x 31,5 cm

observacions

Es tracta de Maria Soler. Veure doc.318
Tornar al llistat

administracio