Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 338

data

1420 octubre 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Quirze, mercader de Barcelona i Pere Bellarbre

tipologia

Establiment de terres

regest

Francesc Quirze, mercader de Barcelona, fill de Bernat Quirze, com a executor de les ultimes voluntats testamentaries del seu avi Antoni Melia, cotoner de Barcelona, estableix a Pere Bellarbre, paraire de Barcelona, un t

notari

Pere Puig, notari de Barcelona

testimonis

Francesc Fabrera. Nicolau Bordurat. Francesc Pi, notaris de Barcelona

poblacio

mides

Barcelona 59 x 49 cm

observacions

Segons el doc.336 aquest cens es estimat a un aniversari a l'esglesia de Moia
Tornar al llistat

administracio