Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 339

data

1420 juliol 4

dataTrasllat

1421 gener 10

actuants

Antoni Melia, cotoner de Barcelona

tipologia

Testament

regest

Testament d'Antoni Melia, cotoner de Barcelona. Fa hereu dels seus bens al seu net Francesc Quirze, mercader de Barcelona

notari

Francesc Barau, notari de Barcelona

testimonis

Gregori Ferrer, mercader. Jaume Font, teixidor de llana. Pere Bellarbre, paraire

poblacio

mides

Barcelona 54 x 30,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio