Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 341

data

1420 octubre 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Antunell del mas Antunell de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Francesc Antunell i la seva esposa Maria, propietaris del mas Antunell de Moia, venen a Pere Velavendrell, prevere de Moia un censal de 6 sous i 7 diners anuals de pensio destinats a l'esglesia de Moia

notari

Pere Joan Argemi, notari de Moia

testimonis

Guillem Oller. Joan Castella de Moia

poblacio

mides

Moia 63,5 x 58 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio