Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 343

data

1421 abril 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida, filla de Bernat San?, i Joan Vila, teixidor de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Margarida, filla i hereva de Bernat San?, i esposa de Guillem Oller de Moia, estableix a Joan Vila, alias Tristany, teixidor de llana de Moia, un hort o ferraginal, on es poden sembrar 2 dotzenes d'ordi, que posseeix pro

notari

Pere Joan Argemi, notari de Moia

testimonis

Bernat Argemi, artesa de Moia. Gabriel Parets, canonge de l'Estany

poblacio

mides

Moia 41 x 35 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio