Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 344

data

1421 maig 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Panagrinial de Martorell

tipologia

Venda d'un mas

regest

Venda del mas Castellterrades i altres peces de terra ubicades a Martorell a Antoni Palagrinial, artesa, pel preu de 66 lliures

notari

Francesc Sunyer, notari de Barcelona

testimonis

Bernat Soler, Bernat Oliver de Barcelona i altres

poblacio

mides

Martorell 52 x 29 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio