Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 345

data

1422 gener 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Cellers d'Horta i Marc Vilater?ana de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Pere Cellers, resident a Moia, propietari del mas Cellers de Santa Maria d'Horta a Marc vilater?ana de Calders pel pagament de 110 sous en concepte de la venda del mas de la Bastona de Moia

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Pere Vilavendrell, prevere de Moia. Pere Feu de Moia

poblacio

mides

Moia 53,5 x 10 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio