Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 346

data

1420 gener 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Cellers d'Horta i Marc Vilater?ana de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Pere Cellers, resident a Moia, propietari del mas Cellers de Santa Maria d'Horta a Marc vilater?ana de Calders pel pagament de 30 sous en concepte de la venda d'unes peces de terra ubicades dins el terme d

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Pere Vilavendrell, prevere de Moia. Pere Feu de Moia

poblacio

mides

Calders 53,5 x 10 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio