Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 347

data

1422 gener 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Vicen? Goell i Francesc Soler Riquer de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Vicen? Gaell de Moia ven a Francesc Soler Riquer de Moia un hort i una pe?a de terra al cap del carrer de la Font, al lloc anomenat Comes de na Vilarasa, pel preu de 24 sous i 6 diners

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Joan Vila, teixidor. Bernat Regomir, artesa de Moia

poblacio

mides

Moia 42 x 38 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio