Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 373

data

1438 abril 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Nicolau Soler, de Santa Coloma Sasserra i Pere Crespiera de Ferrerons

tipologia

Venda de censal mort

regest

Nicolau Soler del mas Soler de Besora de la parroquia de Santa Coloma Sasserra, pero ara resident al mas Inferior de Magadins de Moia, ven un censal mort de 110 sous anuals de pensio pel preu de 10 lliures a Pere Crespie

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Joan ferrer. Berenguer Clapers de Moia

poblacio

mides

Moia 60 x 60 cm

observacions

S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio