Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 375

data

1439 mar? 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Bernat de Magadins i Nicolau Soler, resident al mas Magadins de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Pere Bernat de Magadins, originari del mas Inferior de Magadins de Moia a Nicolau Soler del mas Soler de Besora de Santa Coloma Sasserra, resident al mas Magadins pel pagament de 164 lliures i 10 sous en c

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Roger Castell, prevere. Pere Bellsola. Miquel Vilarassau de Moia

poblacio

mides

Moia 53 x 29,5 cm

observacions

Els masos son els seg?ents: Mas Inferior de Magadins. Mas Superior de Magadins. Mas Vilarubia. Mas Paloma. Tots els masos, excepte l'Inferior de Magadins es troben deshabitats. El mas Palomas es de la
Tornar al llistat

administracio