Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 381

data

1440 juny 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Sibil?la, del mas Marfa de Marfa i Nicolau Soler del mas Magadins de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

Sibil?la, esposa de Jaume Bussanya i filla i hereva de Bernat Marfa, de Sant Pere de Marfa, ven a Nicolau Soler, propietari de mas Magadins de Moia un cens de mitja quartera de blat que cobra per l'establiment una pe?a d

notari

Joan Fortuny, notari de Moia

testimonis

Antoni Ferrer, vicari. Roger Castell, prevere de Moia

poblacio

mides

Moia 52 x 39,5 cm

observacions

L'apoca es el doc. Num.382
Tornar al llistat

administracio