Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 382

data

1440 juny 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Sibil?la, del mas Marfa de Marfa i Nicolau Soler del mas Magadins de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Sibil?la, hereva del mas Marfa de Sant Pere de Marfa a Nicolau Soler, propietari del mas Magadins de Moia, pel pagament de 100 sous en concepte de la compra d'un cens.

notari

Joan Fortuny, notari de Moia

testimonis

Antoni Ferrer, vicari. Roger Castell, prevere de Moia

poblacio

mides

Moia 28,5 x 24,5 cm

observacions

La venda es el doc. Num. 381.
Tornar al llistat

administracio