Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 356

data

1431 febrer 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Andreu de Puig, prevere i Bernat Ginebreda, rector de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Andreu de Puig, prevere beneficiat de l'altar de Sant Antoni de l'esglesia de Moia, ven a Bernat Ginebreda, rector de Moia un censal mort de 9 sous i 6 diners anuals de pensio pel preu de 9 lliures i 10 sous.

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Jaume Soler, rector de Rodors. Guillem Puig, canonge de l'Estany. Bernat Puigdomenech, batlle. Roger Castell, clergue de Moia.

poblacio

mides

Moia 61 x 70 cm

observacions

La pensio anual es destinada a la celebracio d'un aniversari en memoria de Pere Riba. S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio