Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 357

data

1432 octubre 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Lloren? Jalbert, mercader de Barcelona i Marti Boig de Llagostera

tipologia

Venda de terres

regest

Lloren? Jalbert, mercader de Barcelona, propietari util del mas Jalbert de Llagostera ven a Marti Boig de Llagostera una feixa de terra anomenada Can Oliver pel preu de 66 sous

notari

NULL

testimonis

Antoni Tomin. Antoni Carbonell de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 36 x 31,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio