Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 361

data

1435 gener 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Dol?a Soler de Marfa

tipologia

Donacio de bens

regest

Dol?a Soler de Marfa, filla de Bernat Soler, dona a Jaume, fill de Ferran Castell de Sant Fruitos de Castellter?ol, futur marit seu, 1000 sous en concepte de dot esponsalici juntament amb el mas Soler i totes les seves p

notari

Pere Marfa, rector de Marfa

testimonis

NULL

poblacio

mides

Marfa 40 x 25 cm

observacions

La donacio es fa amb el consentiment de l'abat de Sant Benet, propietari del mas Soler.
Tornar al llistat

administracio