Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 362

data

1436 maig 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Padros

tipologia

Donacio de bens

regest

Francesc Padros, originari de Moia, resident a Arquells, dona a Jaume Andreu Puig, prevere beneficiat del benefici de Sant Atoni de Moia, un botiga ubicada a la pla?a de Moia, a tocar del cementiri a fi de satisfer els

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Bernat Elies, prevere. Pere Feliu Soler. Miquel Vilarassau. Joan Roig de Moia

poblacio

mides

Moia 41 x 34 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio