Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 363

data

1436 maig 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Bellsola, administrador de l'hospital de Moia i Antoni Rovira del mas Montvi de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Bellsola, administrador de l'hospital de Moia ven a Antoni Rovira, hereu del mas Montvi, una pe?a de terra ubicada al costat de la riera de Passarell. El preu de la venda es de 21 sous

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Joan Esclusana. Miquel Vilarassau de Moia

poblacio

mides

Moia 50 x 37 cm

observacions

La pe?a de terra te establert un cens anual de 6 sous a l'esglesia de Moia per la celebracio d'un aniversari.
Tornar al llistat

administracio