Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 364

data

1436 novembre 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Vilafranca d'Horta i Marc Terrassa de Calders

tipologia

Establiment de terres

regest

Joan Vilafranca, administrador del benefici de Sant Joan de Santa Maria d'Horta estableix a Marc Terrassa de Calders, tres peces de terra ubicades al lloc anomenat la Coma Ollera, a canvi d'un cens anual de 15 sous i un

notari

Joan Gracit, notari de Barcelona

testimonis

Rafel Cal?. Joan Abadal de Barcelona

poblacio

mides

Moia 46,5 x 47 cm

observacions

Una de les peces de terra es propietat del monestir de Sant Pere d'Arquells.
Tornar al llistat

administracio