Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 365

data

1437 gener 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Rovira i Joan Roig de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Antoni Rovira de Moia a Joan Roig de Moia pel pagament de 43 sous en concepte de la venda d'una pe?a de terra ubicada prop de la riera de Passarell i del cami que va de Moia a Vic.

notari

Pere Joan Argemi ,notari de Moia

testimonis

Bernat Esclusana, resident al mas Vilalta de Rodors. Nicolau Soler de Besora.

poblacio

mides

Moia 30 x 26 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio