Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 366

data

1436 desembre 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Comesa de Barcelona i Bernat Ginebreda, rector de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Comesa de Barcelona ven a Bernat Ginebreda, rector de Moia un censal mort de 607 sous i 2 diners anuals de pensio pel preu de 25 lliures.

notari

Nicolau Mediona, notari de Barcelona

testimonis

Pere Joan Ginebreda, prior del monestir del Munt. Bartomeu Navell, mercader de Barcelona. Pere Soler, clergue de Verdu. Berenguer Saiol de Moia

poblacio

mides

Moia 60 x 75 cm

observacions

El censal mort es establert sobre el monestir de Santa Maria de L'Estany. S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio