Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 367

data

1437 abril 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon ,abat del monestir de Santa Maria de l'Estany i Bernat Ginebreda, rector de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

El monestir de Santa Maria de l'Estany ven a Bernat Ginebreda, rector de Moia, tots els censos i rendes que ha de percebre el monestir tant en moneda com en especie, pel preu de 15,500 sous.

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Francesc Pinosa. Pere Soler. Bartomeu Sentfores de Barcelona. Gispert de Magadins, originari de Moia

poblacio

mides

L'Estany 61 x 86 cm

observacions

A l'inici del document es parla de la necessitat que el monestir te de fer aquesta venda, ja que es troba desolat, l'esglesia esta desvastada, les capelles desolades, i els ornaments, tresors, llibres
Tornar al llistat

administracio