Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 369

data

1437 abril 7

dataTrasllat

NULL

actuants

La confraria de Santa Maria de Moia i Bernat Rovira de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Roger Castell i Berenguer Elies de Moia, capitans i procuradors de la Confraria de Santa Maria de Moia estableixen a Bernat Rovira, alias Vilarasa de Moia, una pe?a de terra erma ubicada al lloc anomenat Puig Be? de Moia

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Bernat Passarell. Perico i Gispert Pla de Moia

poblacio

mides

Moia 49 x 39 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio