Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 372

data

1438 agost 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Ginebreda, rector de Moia i Antoni Comelles del mas Comdal de Moia

tipologia

Confirmacio d'establiment

regest

Bernat Ginebreda, rector de Moia restableix a Antoni Comelles, el mas Comdal de Moia. Aquest mas es propietat de l'esglesia de Moia i estava establert al pare i avantpassats d'Antoni Comelles.

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Pere Joan Mercaner, prevere. Bonaant Ventaiol. Salvador Vilavendre de Moia

poblacio

mides

Moia 61 x 70 cm

observacions

Sobre aquest mas recauen ames de tasques, primicies i censos, mals usos com la exorquia, l'intestia, la cugucia i altres.
Tornar al llistat

administracio