Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 427

data

1458 abril 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Puigsolans d'Orista i Pere Serra de Sant Feliu Saserra

tipologia

Venda de terres

regest

Joan Puigsolans de la parroquia de Sant Andreu d'Orista, ven una pe?a de terra anomenada la vinya d'Orista a Pere Serra, alias Serrer, de sant Feliu Saserra pel preu de 29 lliures i 12 sous.

notari

Pere Albapar, rector d'Orista

testimonis

Lloren? Ros. Bartomeu Serra d'Orista.

poblacio

mides

Orista 58 x 61 cm

observacions

La pe?a de terra es propietat alodial del benefici de Santa Maria de Torre de la parroquia d'Orista, que rep un cens anual de 3 diners.
Tornar al llistat

administracio