Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 431

data

1463 novembre 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Serramalera de Calders i Bernat Bosch de Monistrol de Calders

tipologia

Venda d'un mas

regest

Guillem Serramalera i els seus de la parroquia de Sant Andreu de Calders venen a Bernat Bosch de Monistrol de Calders el mas anomenat vulgarment Mussarra, ubicat a Monistrol de Calders pel preu de 60 lliures

notari

Joan Calvet, prevere de Calders

testimonis

Arsis Paysa, batlle de Calders. Francesc Prat de Calders

poblacio

mides

Monistrol de Calders 49,5 x 37 cm

observacions

El mas es propietat alodial d'Antoni Muntanyes, qui rep un cens anual de 18 sous.
Tornar al llistat

administracio