Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 433

data

1472 abril

dataTrasllat

NULL

actuants

Manel Verdaguer, prevere de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Manel Verdaguer, prevere de Moia conforme a rebut el pagament d'una pensio anual corresponent a un censal mort

notari

Manel Verdaguer

testimonis

Simeo Verdaguer de Moia i altres

poblacio

mides

Moia 35,5 x 26,5 cm

observacions

Fragments esborrats.
Tornar al llistat

administracio