Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 436

data

1475 febrer 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida, filla de Bernat Lluners de Vilanna

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Margarida, filla de Bernat Lluners, de la parroquia de Sant Mateu de Vilanna, fa donacio a Pereta, filla seva, de 20 lliures en concepte de dot esponsalici.

notari

Jordi Boser, notari de Girona

testimonis

Joan Cuc d'Angles. Narcis Negrell, forner. Joan Oliver.

poblacio

mides

Angles 25 x 19 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio