Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 428

data

1459 maig 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Angelina, hereva de Pere Esteve de Llagostera

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Angelina, esposa de Pon? Galdi de Santa Maria de Vidra, filla i hereva de Pere Esteve, al seu avi patern Guillem Esteve de Sant Feliu de Llagostera, pel pagament de 30 lliures en concepte de dot esponsalic

notari

Antoni Robert, prevere de Vidra

testimonis

Jaume Janer. Joan Baltasar

poblacio

mides

Vidra 36 x 145 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio