Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 429

data

1456 octubre 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Cuc d'Angles

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Pere Cuc, propietari del mas Cuc d'Angles, fa donacio a la seva filla Martina de 515 lliures en concepte de dot esponsalici amb motiu del seu casament amb Blas Cores

notari

Miquel Ombert, notari d'Angles

testimonis

Ramon Mont, prevere. Narcis Serra, paraire d'Angles

poblacio

mides

Angles 31 x 29,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio