Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 383

data

1449 octubre 26

dataTrasllat

1500 febrer 10

actuants

Francesc Vilater?ana de Calders

tipologia

Venda de terres

regest

Trasllat d'una clausula del document en el qual es demostra que el mas de la Bastona de Moia, va ser adquirit per Francesc Vilater?ana de Calders el 1436

notari

Pere Casals, prevere de Moia, signa el trasllat

testimonis

Simeo Verdaguer, mercader. Jaume Cuireter, sastre de Moia

poblacio

mides

Moia 55 x 39 cm

observacions

No es tracta d'un trasllat propiament dit, sino d'una explicacio de la clausula original.
Tornar al llistat

administracio